Unit Usa Rimbo Dua

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) N0. 1/1979 tanggal 14 Januari 1979 tahap pertama ( I ) seluar 7.550 Ha dengan nama PT. Perkebunan VI (Persero) Pabatu Proyek Rimbo Bujang. Pada tahun 1980 s.d 1989 dengan komoditi Nyiur seluas 2.812 Ha dan pada tahun 1987 s/d tahun 1993 dengan komoditi Kakao seluas 3.857,1 Ha dengan sistim tanaman bicultur seluas 1.523,2 Ha dan monocultur seluas 2.333,9 Ha.

Pada tahun 1995 komoditi di Unit Usaha Rimbo Dua dikonversi dari Nyiur dan Kakao menjadi komoditi Kelapa Sawit.Dan pada tanggal 11 Maret 1996 Unit Usaha Rimbo Dua bergabung dengan PTP Nusantara VI (Persero) Jambi – Sumatera Barat.

Dan pada tanggal 22 Juli 2009 telah terbit Hak Guna Uaha (HGU) No. 10/2009 Tahap kedua (II) dengan luas areal 6.986,9 Ha dan untuk unit usaha Rimbo Dua yakni sbb :

  • Afdeling I                                :    617,00 Ha
  • Afdeling II                               :    634,00 Ha
  • Afdeling III                              :    674,55 Ha
  • Afdeling IV                              :    686,80 Ha
  • Afdeling V                               :    657,65 Ha

Jumlah                                           : 3.270,00 Ha

  Berdasarkan Tahun Tanam :

·         Tahun Tanam 1995                       :     414,00 Ha

·         Tahun Tanam 1996                       :  1.085,00 Ha

·         Tahun Tanam 1997                       :     989,15 Ha

·         Tahun Tanam 1998                       :     772,55 Ha

·         Tahun Tanam 1999                       :         9,30 Ha

  Jumlah                                          :  3.270,00 Ha

 Data Geografis

Unit usaha Rimbo Dua terletak +/- 125 mtr diatas permukaan laut, rata – rata hari hujan setahun antara 110 hari s/d. 120 hari dan terletak pada dataran tinggi serta rendahan dengan medan berbukit bukit dan rawa dengan jenis tanah Typic Hupludult   (Podsolik Coklat Kekuningan)img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img